Samenwerking zorgbus voor SoSijn

Stichting MVI zoekt voor het Raamsdonksveerse SoSijn, ondernemers die een bijdrage willen doen voor de financiëring van een rolstoelbus.

Dagopvang/logeren voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking, Sosijn is sinds enkele jaren een bekende organisatie in onze regio. De kinderen die bij SoSijn komen, kunnen vaak niet terecht bij de reguliere instellingen omdat hun beperkingen van dusdanige aard zijn, of zoveel medische kennis vereisen dat opvang binnen een groep niet haalbaar is. SoSijn vangt in een kleinschalige vorm deze kinderen op door zorg op maat aan te bieden en een gevoel van leven en genieten mee te geven!

Wij benaderen U voor het volgende: de afgelopen jaren hebben we voor het vervoer van de kinderen gebruik gemaakt van een door onszelf aangeschafte rolstoelauto. We konden op die manier met de kinderen naar het bos, gaan zwemmen of gewoon eens een uitstapje maken. Verder halen we kinderen thuis op en brengen ze thuis om ook ouders eens te kunnen ontlasten van hun zware taak rondom de 24 uurs zorg die deze kinderen nodig hebben. Onze rolstoelauto was echter oud, kon maar één kind vervoeren en voldeed niet meer aan de huidige eisen die gesteld worden aan het vervoer van kinderen met een beperking. Deze kinderen vragen niet veel en zijn heel snel tevreden, maar goed vervoer is van essentieel belang.

Aangezien we al onze financiële middelen nodig hebben voor de zorg van de kinderen hebben wij geen mogelijkheden voor de financiering van een nieuwe bus. De zorg van deze kinderen vraagt veel begeleiding. Sosijn heeft al een aantal jaren te maken met een steeds verder inkrimpende zorg. Elke maand is het weer een uitdaging om zoveel mogelijk kinderen tegen zo laag mogelijke kosten een zinvolle dag of logeerweekend aan te bieden. De aanschaf van een andere rolstoelbus/auto is helaas voor SoSijn dus niet mogelijk.

Stichting MVI heeft ons een 9 persoons bus ter beschikking gesteld en nu doen wij een beroep op u als ondernemer uit de regio om deze bus mede te ondersteunen. Stichting MVI plaatst als tegenprestatie uw bedrijfslogo op de nieuwe bus, zodat uw bedrijf zich op sociaal maatschappelijke, opvallende en passende wijze presenteert van de Drechtsteden tot en met Waalwijk.

Daarnaast zullen wij zorgen dat uw deelname ruimschoots bekend wordt gemaakt via social media en lokale media. Voor vragen, reacties of het maken van een afspraak om het project persoonlijk toe te lichten kunt U contact opnemen met projectleider Anne Haanskorf tel: 06-25 06 82 82, of via mail: anne.haanskorf@stichtingmvi.nl.

Namens de kinderen van SoSijn en stichting MVI willen we u alvast enorm bedanken voor uw aandacht en tijd en hopen wij dat U dit belangrijke project kunt ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Patty Waas / Eldine Mulder

directie SoSijn
06 – 502 63 603 / 06-423 09 783
info@sosijn.nl
www.sosijn.nl

Anne Haanskorf

Projectleider Stichting MVI
06 – 25 06 82 82
anne.haanskorf@stichtingmvi.nl
www.stichtingmobiliteitvooriedereen.nl