‘Serieuze aanpak faillissementsfraude’

VNO-NCW en MKB-Nederland juichen het toe dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden wil uitbreiden om faillissementsfraude aan te pakken. Zo wordt het niet bijhouden van een administratie in geval van faillissement strafbaar, en kunnen bestuurders worden vervolgd die voorafgaand aan een faillissement activa uit een bedrijf hebben onttrokken. Opstelten heeft het wetsvoorstel voorgelegd voor advies.

De ondernemingsorganisaties geloven dat Opstelten de problemen serieus wil aanpakken. Zij zijn echter minder te spreken over invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders die eerder faillissementsfraude hebben gepleegd. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de minister eerst maar eens moet zorgen dat de huidige middelen beter worden toegepast.

Zij staan ook kritisch tegenover het stimuleren van een doorstart door de schuldenaar met hulp van een bewindvoerder. Aan zo’n doorstart moeten voorwaarden zijn verbonden, om te voorkomen dat te veel schuldeisers met lege handen komen te staan, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.