SES: Zorg aanbod bedrijventerrein blijft

De afgelopen zeven jaar is de brutovoorraad van bedrijventerreinen met 6,1% toegenomen, terwijl de nettovoorraad van bedrijventerreinen met 6,5% is gestegen. Dit betekent dat nieuwe bedrijventerreinen zorgvuldiger worden benut.

Dit is één van de conclusies die kan worden getrokken uit de bedrijventerreinenrapportage 2008 van SES West-Brabant, de sociaaleconomische samenwerking van 18 West-Brabantse gemeenten, en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Deze jaarlijks opgestelde bedrijventerreinenrapportage geeft een beeld van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de hele regio West-Brabant. Hierin wordt gerapporteerd over aanbodgegevens van nieuwe bedrijventerreinen per 1 januari 2008 en over de uitgiftecijfers van nieuwe bedrijventerreinen in het jaar 2007. Naast de gegevens over aanbod en uitgifte gaat deze rapportage ook in op onder andere de werkgelegenheid op bedrijventerreinen, kwaliteitsaspecten van bedrijventerreinen en het type terreinen dat in West-Brabant beschikbaar is.

West-Brabant kent per 1 januari 2008 een totale oppervlakte aan bedrijventerreinen van bruto 7.143 ha en netto 4.768 ha, dit is ongeveer 4,5% van het totale grondoppervlak in West-Brabant. De netto voorraad neemt in 2007 toe met 10 hectare. Vrijwel alle vestigingen op bedrijventerreinen behoren tot de MKB-sector. In totaal is ruim 14,4 % van het totale West-Brabantse bedrijfsleven gevestigd op bedrijventerreinen. Dit is goed voor 122.000 arbeidsplaatsen. Daarmee is zo’n 39% van de totale werkgelegenheid in West-Brabant te vinden op bedrijventerreinen. Voornamelijk de sectoren “industrie”, “logistiek” en “handel en reparatie” zijn te vinden op de West-Brabantse bedrijventerreinen. De herstructurering en revitalisering van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Naar schatting voldoet 80% van het bedrijventerreinenoppervlak in West-Brabant aan de eisen van deze tijd. Op het grootste deel van de verouderde terreinen wordt verder gegaan met de herstructurering en revitalisering activiteiten.

De gevolgen van de kredietcrisis nu zijn moeilijk te voorspellen, maar de verwachting is op korte termijn dat de kredietcrisis ook gevolgen heeft voor de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen in West-Brabant. Op wat langere termijn zal de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen, zoals eerder gezien, herstellen. Onverminderd is daarom de zorg voor voldoende aanbod van nieuwe bedrijfsterreinen en de herstructurering van verouderde terreinen.