SES/KvK: Sterke groei ‘dagelijks’ aanbod

Onlangs is het ‘Sociaal-economisch profiel van de gemeente Geertruidenberg 2009’ verschenen. Een rapport dat tot stand is gekomen door een gezamenlijke inspanning van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland + SES-West-Brabant en is opgesteld voor alle 18 West-Brabantse gemeenten. Het schetst een beeld van de (ontwikkeling van de) bevolking, arbeidsmarkt, economische structuur, bedrijventerreinen en pendelrelaties. Via onderstaande link is het volledige rapport na te lezen en vogweb.nl zal komende periode deelonderwerpen publiceren.

Geertruidenberg telde in 2008 totaal 104 winkelgerelateerde vestigingen binnen de detailhandel. Bij deze bedrijven zijn bijna 670 personen werkzaam. De winkelbranche is daarmee goed voor 7,6% van alle vestigingen en 5,6% van de totale werkgelegenheid. In de periode 2004-2008 is het aantal winkels met 2,8% afgenomen. De werkgelegenheidsontwikkeling blijft achter bij het West-Brabants gemiddelde.

Sterke groei verkoopvloeroppervlak categorie ‘dagelijks’ aanbod: Het aantal m2 vvo is de afgelopen jaren in Geertruidenberg gestaag toegenomen. In totaal nam het aantal m2 vvo sinds 2004 toe met 5,9%. Daarmee blijft de gemeente wel iets achter bij de landelijke groei (+7,8%). De toename deed zich vooral voor bij het ‘dagelijkse’ (+18,0%) aanbod. De groei van de ‘niet-dagelijkse’ voorzieningen was beperkt (+2,5%). De groei van het aantal m2 vvo duidt op een trend van schaalvergroting. Het oppervlak groeit immers sneller dan het aantal winkels.

Afgaande op voorgaande cijfers en ontwikkelingen zou het stimuleren van winkelvoorzieningen met een ‘niet-dagelijks’ aanbod aanbeveling verdienen.