SES/KvK: Werkgelegenheid toerisme klein

Onlangs is het ‘Sociaal-economisch profiel van de gemeente Geertruidenberg 2009’ verschenen. Een rapport dat tot stand is gekomen door een gezamenlijke inspanning van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland + SES-West-Brabant en is opgesteld voor alle 18 West-Brabantse gemeenten. Het schetst een beeld van de (ontwikkeling van de) bevolking, arbeidsmarkt, economische structuur, bedrijventerreinen en pendelrelaties. Via onderstaande link is het volledige rapport na te lezen en vogweb.nl zal komende periode deelonderwerpen publiceren.

Het werkgelegenheidsbelang van recreatie en toerisme is in G’berg klein en met het vastgestelde aandeel is de gemeente in West-Brabant hekkensluiter. Ongeveer 390 arbeidsplaatsen zijn in G’berg gemoeid met recreatie en toerisme (r&t). Deze sector is daarmee goed voor 3,3% van de totale werkgelegenheid (gemiddelde West-Brabant 4,9%).

Het aantal r&t-gerelateerde banen is in G’berg sinds 2000 met 1,5% afgenomen. De gemeente blijft hiermee ver achter bij het West-Brabantse groeicijfer (+11%). Het Toeristische Platform Geertruidenberg (TPG) heeft de ambite om r&t naar een hoger niveau te brengen.

Bijna tweederde van de r&t werkgelegenheid heeft betrekking op eet- en drinkgelegenheden. Op de tweede en derde plaats komen respectievelijk detail- en groothandel (8,6%) en vervoer (5,9%).

Het toeristisch/recreatief voorzieningenniveau in G’berg is niet om over naar huis te schrijven. In ieder geval kwantitatief gezien.