‘Simpele vergunning’ hindert bedrijven

Het aanvragen van gemeentelijke vergunningen is vooral voor bedrijven alleen maar lastiger, duurder en tijdrovender geworden. Dat zeggen experts op het gebied van de nieuwe en ‘simpelere’ omgevingsvergunning die drie maanden geleden landelijk is ingevoerd, de Wabo.

Burgers en bedrijven hoeven sinds 1 oktober nog maar één aanvraag in te dienen wanneer ze gemeentelijke toestemming nodig hebben op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De overheid wilde hiermee de vaak tegenstrijdige voorschriften en procedures simpeler maken, de wachttijden verkorten en zowel de kosten als de regeldruk verlagen. “In de praktijk gebeurt nu in veel gevallen het tegenovergestelde”, aldus Martijn Haddeman van Sh waboadvies in Vlaardingen en Zevenhuizen dat zowel gemeenten als aanvragers bijstaat. “De aanvraag is veel complexer geworden, temeer omdat gemeenten deze in de reguliere procedure binnen acht weken moet behandelen. Anders moet de omgevingsvergunning sowieso worden afgegeven. Gemeenten zijn als gevolg daarvan veeleisender geworden en vragen om veel meer aanvullende informatie en rapporten”, verklaart Haddeman. Bij de doorgaans wat ingewikkeldere aanvragen van met name het bedrijfsleven lopen de kosten en de vertraging op.

Bestuursrechtspecialist Remco Bäcker van advocatenkantoor Loyens & Loeff in Rotterdam ziet de vraag om hulp groeien. “Dat zien we nu al, al is het pas enkele maanden na de invoering. De hele aanvraagprocedure is voor velen juist ronduit vervelend geworden. Vroeger was voor de bouwaanvraag van een schuurtje in de tuin één formulier ruimschoots voldoende. Bij veel aanvragen moet je nu ineens een behoorlijk pakket formulieren gaan invullen.” Volgens Bäcker zijn er gemeenten die het wel al goed voor elkaar hebben, maar verslikken andere gemeenten zich juist in de complexiteit van de nieuwe wet. “Ook zij moeten vaak informatie bij specialisten inwinnen, ze lopen behoorlijk achter op het kennisniveau van adviesbureaus. De paar ambtenaren die wel goed in de materie zitten, worden bovendien dikwijls door bureaus weggekocht.”

Experts wijzen op de onduidelijkheid die er nog bestaat rondom de nieuwe omgevingsvergunning. “Veel gemeenten waren niet goed voorbereid”, reageert Haddema. “Ze waren er niet klaar voor, terwijl de landelijke overheid de invoering toch heeft opgelegd.” Volgens Bäcker moet daarom een inhaalslag worden gemaakt. “Sommige gemeenten kennen de procedures, maar de juridische finesses zijn simpelweg ook niet aan iedere ambtenaar besteed.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent de moeilijkheden, maar vindt het nog veel te vroeg om conclusies te trekken. “Iedereen wist dat het ingewikkeld was. Een boel van de huidige problemen komt doordat de benodigde ict-oplossingen pas laat voor ons beschikbaar kwamen. Er is tijd nodig voor gewenning, het zal verbeteren”, aldus een woordvoerder.

Brancheorganisatie MKB-Nederland is altijd al voorstander geweest van de nieuwe vergunningsprocedure, laat een woordvoerster in een reactie weten. “We gaan ervan uit dat de gemeenten die hun zaakjes nu nog niet op orde hebben, snel een slag zullen gaan maken.”