Sinds 2005 – 10 jaar VOG

In 2015 slaan de VOG en Weekblad de Langstraat de handen ineen met vierwekelijks bedrijvennieuws. Het idee achter dit initiatief is om het (lokale) ondernemen nog beter in beeld te brengen. Dit artikel is één van de twee artikelen zoals deze week (29 januari) ook gepubliceerd in de Langstraat.

Ondernemersvereniging VOG bestaat 10 jaar en ontstond in 2005 door een fusie van Rondo en IKD. In 2010 gingen ook de detaillisten, verenigd in de BRUG, op in het VOG-collectief.

Ondernemersvereniging VOG is in Brabant met meer dan 300 leden de grootste lokale ondernemersvereniging. De website vogweb.nl is het middelpunt van de vereniging. Dagelijks is op deze site een actueel nieuwsbericht te vinden en de site heeft per werkdag meer dan 600 unieke bezoekers.

De VOG-opzet is vernieuwend en anders. De afgelopen twee jaar zijn sprekers van formaat ingehuurd (Annemarie van Gaal, Dolf Jansen, Maarten van Rossem, enz). Dit om de ondernemers/het ondernemen en het ondernemersnetwerk te inspireren en te stimuleren.

Ondernemersvereniging VOG staat bekend om haar mening. De scherpte wordt niet vermeden en behaalde of te behalen resultaten zijn bepalend bij de mening die gevormd wordt. Het ondernemerscollectief communiceert breed, is kritisch (ook richting zichzelf) en de dialoog wordt niet geschuwd. Als ondernemers willen we vooruit maar dat valt lang niet altijd mee. De invloed is of wordt vaak beperkt maar we blijven als collectief en individueel onze ondernemersambities trouw.

Als ondernemersvereniging hebben we ons sterk gemaakt en ingezet voor het revitaliseren van de bedrijventerreinen en denken mee over beveiliging, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We voeren overleg over bestemmingsplannen en praten mee over het detailhandelsbeleid. Langjarige trajecten waarbij we acteren vanuit het collectieve ondernemersbelang maar bij gesprekspartners regelmatig geconfronteerd worden met politieke, individuele en principiële motieven. Voor ons staan echter steeds de daadwerkelijke resultaten centraal rekening houdend met de bekende actualiteit. We bedrijven geen politiek.

Lokaal zorgen we ook voor gezelligheid in de vorm van feestverlichting in de centra en hebben de free-WiFi in de centra mede ondersteunt.

Zichtbaar en onzichtbaar wil ondernemersvereniging VOG haar (ondernemers)steentje bijdragen. Ondernemen is namelijk meer dan geld verdienen en anno 2015 is dit laatste nog meer een uitdaging dan het in het verleden al was.