SLIM-regeling officieel gepubliceerd

Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en dus in uw onderneming? Dan mag u deze subsidiekans in 2020 niet missen! 

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb
Doel van de subsidieregeling van Uitvoering van Beleid is het stimuleren van het ‘een leven lang leren’-principe. Ook wil de subsidieverstrekker deze werkwijze bij meer bedrijven deel laten worden van de standaard bedrijfsvoering. De openstellingen van de SLIM subsidieregeling zijn verdeeld in drie periodes:

Periode 1: subsidie voor enkelvoudige bedrijven 

  •  2 maart – 31 maart 2020
  • 1 september- 30 september 2020

Periode 2: subsidie voor samenwerkingsverbanden inclusief grootbedrijven

  • 1 april – 30 juni 2020

Periode 3: subsidie voor derde leerweg

  • openstellingsperiode onbekend.

Tijdens de onder 1 en 2 genoemde openstellingsdata kan voor dezelfde soort activiteiten subsidie worden aangevraagd; het enige verschil is het type aanvrager. Samenwerkingsverbanden en projecten van enkelvoudige bedrijven kennen ieder hun eigen aanvraagperiode.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor subsidie?
De activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie moeten aansluiten bij tenminste één van de volgende omschrijvingen:

  • het doorlichten van de onderneming; uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Subsidie aanvragen
Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Binnen de regeling is extra ruimte gecreëerd voor horeca-, landbouw- en recreatiebedrijven. Vanuit deze sectoren kunnen ook grootbedrijven deelnemen. De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000.

In 2020 is een budget van € 30 miljoen beschikbaar voor enkelvoudige aanvragen, € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden en € 1,2 miljoen voor grootbedrijven. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie: klik hier

Bron: Subsidiefocus.nl  –  Mariska Teurlings