Sluitende begroting 2020 ondanks financiële uitdaging

In 2020 dreigde een tekort van ruim 2 miljoen euro. Het college heeft daarom maatregelen genomen.

De gemeente heeft te maken met stijgende kosten in de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Daarnaast ontvangt de gemeente minder geld uit het Gemeentefonds van
het rijk. In 2020 dreigde door deze ontwikkelingen een tekort van ruim 2 miljoen euro te ontstaan.
Het college heeft daarom maatregelen genomen.

We hebben gekeken naar mogelijkheden om onze inkomsten te vergroten. Daarnaast hebben we onze ambities uit het raadsprogramma 2019-2022 bijgesteld. Het resultaat van deze maatregelen is een sluitende begroting voor 2020 en een positief resultaat voor de meerjarenraming 2021 t/m 2023. Op deze informatiepagina bieden wij u een helder overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Geertruidenberg in 2020. Daaronder leest u aan de hand van een voorbeeld wat de begroting voor u betekent in de vorm van gemeentelijke belastingen en heffingen.

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Geertruidenberg

 

Klik hier om de folder Financien 2020 in beeld in pdf-formaat te downloaden.

Bron: Gemeente Geertruidenberg – 14-11-2019