SP en GroenLinks: ‘Stop geld niet in economie’

De Bergse SP en GroenLinks zijn het niet eens met het voornemen van het college van B en W om 65.000 euro te reserveren in de begroting 2007 voor het economisch beleid.

Dat bleek woensdagavond tijdens de vergadering van de commissie Middelen, Milieu, Algemeen en Techniek (MMAT). Tijdens die vergadering werd de kadernota 2007 besproken. De kadernota is een richtinggevend instrument voor de begroting, burgemeester en wethouders geven op grote lijnen aan hoe zij de begroting willen uitzetten. In de nota wordt het tekort voor 2007 becijferd op 1.370.000 euro. In 2008 is dat nog een miljoen en in 2009 en 2010 wordt het gat begroot op een half miljoen. Dat wordt onder meer veroorzaakt door bezuinigingen van het Rijk op de algemene uitkering aan de gemeente. ‘Om een sluitende begroting te kunnen presenteren is gezocht naar een evenwichtige inzet van eenmalige middelen en een verhoging van het tarief van de onroerendezaakbelasting voor woningeigenaren. Er moeten keuzes worden gemaakt en knopen worden doorgehakt om tot een structureel sluitende begroting te kunnen komen’, zo schrijft het college in het voorstel aan de raad. „Niet echt concreet“, zo verweet fractievoorzitter van de SP Joris Klaassen de Bergse burgemeester en wethouders.

Ondanks het tekort wil het college voor het opstellen van een economisch beleid in totaal 65.000 euro reserveren. De structurele kosten zouden neerkomen op 35.000 euro. Wendy Muis van Keerpunt 74 vroeg zich af waar burgemeester en wethouders de 65.000 euro precies aan willen besteden.


Wethouder Louise Laurijssen (Economische Zaken): „Het belangrijkste doel van het opstellen van een economisch beleid is het in stand houden en het bevorderen van de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Er moet een ambtenaar komen die het directe aanspreekpunt wordt voor de ondernemers. Een contactfunctionaris.“ John Smits van Keerpunt 74 vroeg de wethouder of de ambtenaar van buitenaf ingehuurd zal worden of dat een interne ambtenaar met de zaak zal worden belast. Dat laatste zal het geval zijn, aldus Laurijssen.

Zowel fractievoorzitter Joris Klaassen van de SP als Jan van Oort van GroenLinks liet duidelijk merken het niet eens te zijn met het voornemen van het college om bijna zeventigduizend euro in economisch beleid te pompen. „Dat geld kan beter in de jongerenwerker worden gestoken“, aldus Klaassen. „Het is ook niet onze prioriteit. Goed idee, van die jongerenwerker“, was de reactie van Van Oort.


Toch is het geld volgens wethouder Laurijssen echt hard nodig voor economisch beleid. „We moeten op dat gebied nú iets gaan doen. Neem de bereikbaarheid van Dombosch. Die moet gewaarborgd blijven. Ik lees en hoor al jaren dat de kruising van de Zalmweg met de Maasdijk op instorten staat. Daar kunnen we niet omheen, daar moeten we aan gaan werken.“


Op 28 juni neemt de voltallige raad een besluit over de kadernota.