Spoor langs G’berg biedt kansen

De lopende dialoog over het aanleggen van een spoor langs de A27, tegelijk met de verbreding van de A27 die op stapel staat, lijkt een ‘ver van min bed’-show. Gemeenten langs de boogde route hebben echter afgelopen periode een stevige lobby voor de aanleg gevoerd en gelet op de kansen zou de gemeente G’berg zich actief kunnen aansluiten bij deze lobby. De gemeente zou kunnen profiteren van een goede OV-verbinding, voor het toerisme biedt een dergelijke verbinding kansen en R’veer zou haar knooppunt in de streekbussendienst kunnen behouden.

De haalbaarheid van een spoorlijn tussen Breda en Utrecht staat, wat initiatiefnemer BAMRail betreft, namelijk niet ter discussie. De spoorontwikkelaar presenteert volgende week in Utrecht een nieuw onderzoek, waaruit blijkt dat zowel de geraamde investeringssom als de te verwachten reizigersstroom aanleg rechtvaardigen. De details wil het bedrijf nog niet prijsgeven. BAMRail lanceerde vorig jaar een plan om deze spoorlijn aan te leggen, tegelijk met de verbreding van de A27 die op stapel staat. Zo zouden grote kostenvoordelen te behalen zijn. BAMRail is uitgegaan van een investering voor het spoor van minder dan twee miljard euro. Het nieuwe onderzoek is ook een reactie op de analyses die minister Camile Eurlings van Verkeer afgelopen najaar liet verrichten. Daaruit bleek al dat de aannames over de investering ‘plausibel’ waren, al kwam het bedrag hoger uit. Meer kritiek hadden de onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op de reizigersprognoses van BAMRail. Het bedrijf is vanaf de lancering van het plan voor deze ‘vergeten corridor’ uitgegaan van 90.000 reizigers per dag in 2020. Dat aantal achtte KiM te optimistisch.

De gemeenten langs de aan te leggen spoorlijn, en Dordrecht dat betere verbindingen met Utrecht wil, hebben er afgelopen maanden een stevige lobby voor gevoerd. De minister, aanvankelijk niet zo positief over de lijn, al was het maar omdat de rijksoverheid met beperkte middelen veel mobiliteit teweeg wil brengen, studeert nog op de analyseuitkomsten.