Staatsschuld +€480,- per seconde

Ondanks bezuinigingen en lastenverzwaringen blijft de staatsschuld van Nederland ook het komende jaar stevig oplopen. Iedere dag komt er gemiddeld 41 miljoen euro bij. Iedere minuut loopt de schuld met bijna 29 duizend euro op (480 euro per seconde).

Het zijn enorme bedragen, maar toch loopt de staatsschuld wat minder snel op dan een half jaar geleden. Bij de vorige update, in maart van dit jaar, tikte de Staatsschuldmeter nog met bijna 666 euro per seconde omhoog. Dat was voor een deel te wijten aan de nationalisatie van SNS Reaal, in januari 2013. Over de precieze verwerking van die operatie in de boekhouding van de Staat, was onduidelijkheid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde de kosten van de redding in eerste instantie mee bij het begrotingstekort, maar draaide dat besluit later, op advies van statistiekbureau Eurostat terug. De overheidsschuld van Nederland komt door de redding van SNS Reaal in 2013 uiteindelijk een kleine 8,3 miljard euro hoger uit, zo valt te lezen in de Miljoenennota die op Prinsjesdag werd gepubliceerd.

Uitgaande van een in 2013 en 2014 verder gelijkmatig oplopende schuld, stijgt de EMU-schuld van Nederland tussen 23 september 2013 (het moment waarop we de schuldmeter opnieuw ijken) en de laatste dag van 2014, met ruim 19 miljard euro.

Eind 2014 bedraagt de staatsschuld dan 466 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag ooit. Als percentage van het bruto binnenlands product komt de schuld eind 2014 uit op 76,1 procent (het Centraal Planbureau verwacht zelfs 76,3 procent). In 2007 stond dit percentage nog op 45,3. De schuldquote komt akelig dicht in de buurt van de 78,5 procent, die in 1993 werd bereikt. Dat was het jaar met de hoogste schuldquote van de afgelopen vijftig jaar

Zie het volledige artikel op Z24.nl.