Standaardbrief zienswijze Dombosch

Zoals eerder gemeld is op dit moment bij de gemeente het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijventerrein Dombosch in behandeling. In dit bestemmingsplan worden verschillende zaken vastgelegd die voor ieder bedrijf op Dombosch gevolgen kunnen hebben. Het is van belang dat iedere ondernemer voor zichzelf nagaat welke wijzigingen voor zijn perceel van toepassing zijn.

Om in de toekomst te kunnen reageren/planschade te kunnen indien/enz. is het indienen van een zienswijze nu echter noodzakelijk. VOG-lid ESQ Serraris Advocaten (dhr. Geert de Haas- 0162 523033 – info@esq.nl ) heeft hiervoor een standaardbrief opgesteld die u kunt opvragen middels onderstaande link. Deze kunt u naar eigen inzicht gebruiken en het is hierbij vanzelfsprekend van belang goed de eigen individuele situatie te beoordelen.

Het VOG-bestuur is overigens tevens bezig met een gespecificeerde VOG-zienswijze en ook diverse ondernemers zijn hiermee individueel bezig. Voor iedereen geldt wel dat de zienswijze uiterlijk 16 april 2009 bij de gemeente binnen moet zijn.