Start werkzaamheden fase 3 Gangboord

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van bestrating, beplanting en het vervangen van de openbare verlichting.

De herinrichtingswerkzaamheden van het project Gangboord in Raamsdonksveer lopen volgens planning. De uitvoering is eind september gestart door aannemer Schapers & Zn. B.V. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van nieuwe bestrating, beplanting en het vervangen van de openbare verlichting.

Afronding fase 2
Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats op de parkeerplaats in de Rietaak (bij de Albert Heijn), fase 2 van het project. De werkzaamheden op de parkeerplaats zijn opgedeeld in twee delen. Op dinsdag 7 november is het eerste deel afgerond en wordt de linkerhelft van de parkeerplaats weer opengesteld om te parkeren. Ook vinden er op dit moment werkzaamheden plaats in het Gangboord. Het gaat hier om het gedeelte vanaf de Haven tot aan de parkeerplaats in de Rietaak. Ook deze werkzaamheden ronden we dinsdag 7 november af. Daarna stellen we dit gedeelte weer open voor doorgaand verkeer.

Start fase 3
Op woensdag 8 november starten we, geheel volgens planning, met de werkzaamheden van fase 3. In deze fase werken we aan het rechterdeel van de parkeerplaats in de Rietaak. Ook voeren we werkzaamheden uit aan de aangrenzende rijweg (Gangboord). Het exacte deel is aangegeven in het kaartje onderaan deze pagina. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, is het werkgebied van fase 3 afgesloten voor verkeer. Dit betekent dat de parkeerplaats alleen bereikbaar is vanuit de kant van de Haven. Het gebied blijft wel toegankelijk voor voetgangers. De werkzaamheden van fase 3 zijn op vrijdag 1 december afgerond. Voor de planning zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Contact
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij Kevin Couweleers van Schapers & Zn. B.V. via 0162-512551. Voor andere vragen over het project is Arend Krijger van de gemeente Geertruidenberg uw aanspreekpunt. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162 (met uitzondering van woensdag). Kijk voor het definitieve ontwerp, de fasering en de actuele informatie op de projectpagina op deze website. U kunt ook op de hoogte blijven via de Facebookpagina.

Bron: gemeente Geertruidenberg