Startups creëren nauwelijks banen

Startende bedrijven beginnen klein en blijven dit meestal ook. De meeste startende ondernemers hebben ook na vijf jaar nog geen personeel in dienst.

Bij de aanvang had slechts vier procent van de ondernemers mensen in dienst. In 2012 is dit toegenomen naar 13 procent. Het aandeel werkgevers zal naar verwachting niet verder stijgen, omdat de meeste ondernemers daar niet naar streven.

Bij ondernemers die wel personeel hebben, gaat het in 60 procent van de gevallen om een of twee werknemers. Dertig procent heeft inmiddels meer dan vijf mensen in dienst. Ondernemers die al werkgever zijn streven er meestal naar hun personeelsbestand uit te breiden.

Het aandeel van de startende ondernemers met personeel was voorheen groter. Dit weerspiegelt volgens de onderzoekers de opmars van de zzp’er. Ook voor zichzelf creëren starters een beperkte werkgelegenheid. Bij de lancering werkt bijna de helft (45 procent) van de ondernemers parttime in het bedrijf, in de eerste jaren daarna neemt het aandeel parttime ondernemers heel langzaam af.