Stemming ondernemers industrie verslechterd

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -2,6 tegen -1,5 in februari. Vooral over de orderpositie waren de ondernemers pessimistischer. In de voorgaande twee maanden veranderde de stemming nauwelijks.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren:

  • het oordeel over de orderpositie: Het oordeel over de orderpositie verslechterde flink. Daarnaast waren de ondernemers iets somberder over de toekomstige productie dan in februari. Het oordeel over de voorraden veranderde nauwelijks.
  • de verwachte productie in de komende drie maanden: Het aantal ondernemers dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden zag toenemen was kleiner dan het aantal dat de waarde zag afnemen. Wel was de index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) met 103,5 iets hoger dan in februari (102,9).
  • het oordeel over de voorraden gereed product: Net als in de voorgaande maanden was het aantal ondernemers dat dacht hun personeelsbestand in de komende drie maanden in te krimpen groter dan het aantal dat een uitbreiding voorzag. Wel is de groep die een krimp voorziet voor de derde maand op rij kleiner geworden.