Stemming ondernemers verder gedaald

Het pessimisme onder ondernemers is in de maand mei verder gegroeid, onder meer door achterblijvende consumentenbestedingen en de invloed van de schuldencrisis. Het niveau van het producentenvertrouwen was echter eind 2008 en 1e helft 2009 nog aanmerkelijker slechter. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens het CBS daalde het cijfer dat het producentenvertrouwen aangeeft, van min 3,3 in april naar min 5,0 in mei. De vertrouwensindicator daalde in de eerste 5 maanden van dit jaar gestaag.

Het oordeel over de orderpositie verslechterde aanzienlijk. Deze indicator zakte tot de laagste stand in twee jaar tijd. Daarnaast verslechterde het oordeel over de voorraden iets. De verwachting over de productie in de komende drie maanden was net zo somber als vorige maand.

Het aantal ondernemers dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden zag toenemen was, net als vorige maanden, kleiner dan het aantal dat de waarde zag afnemen. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) nam af en kwam uit op 100,1.

Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren de ondernemers pessimistischer dan voorgaande maanden. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen was beduidend groter dan het aantal dat een toename voorziet.