Stemming ondernemers weinig veranderd

De ondernemers in de industrie waren in juni nagenoeg even somber als in mei. Het producentenvertrouwen steeg van -4,2 naar -4,1. Er zijn al twee jaar meer pessimisten onder de ondernemers dan optimisten.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. Deze cijfers zijn onder meer gecorrigeerd voor seizoeneffecten. De ondernemers waren in juni wat negatiever over hun toekomstige productie dan in mei. Ze waren ook iets somberder over hun voorraden gereed product. Hun oordeel over de orderpositie verbeterde daarentegen.

De ondernemers waren in juni even somber over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche als in mei. Van hen verwachtte 18 procent dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen, terwijl 7 procent op een toename rekende. Het saldo bleef onveranderd op -11.

Zie het volledige cijferoverzicht op cbs.nl