Sterk Techniekonderwijs is gestart!!

Op  het Dongemond College was de bijeenkomst waarin de invulling van de projectorganisatie en de 1e inventarisatie is besproken.

In het zeer gemêleerd gezelschap liepen de accenten, zoals te verwachten, zeer uit een.
Nadat de thema’s “het synchroniseren stages”, “de connectie school en bedrijf” en korte inventarisatie van “wat er al gebeurt” had plaatsgevonden, is de beoogde organisatie besproken. Met name de sleutelpositie van de projectleiders werd uitvoerig doorgenomen. Het principe “Learning by Doing” is hier zeker van toepassing. Ondanks dat dit project al vele toepassingen heeft, heeft elke regio zijn kenmerken en afwijkingen.

Op de vraag of onder de aanwezigen iemand de functie projectleider wil invoeren, werd daar zeer terughoudend op gereageerd. De gespreksleider benadrukt dat: “wanneer er geen probleemhouder is, komt er geen beweging”. De groep heeft hierop onder meer gereageerd met de roep om concreetheid over wat de functie inhoud en wat wordt verwacht van de projectleider.

Aan de slag
Veel aangemelde ondernemers in gemeente Geertruidenberg willen weten wanneer, waar, hoe en met wat zij aan de slag kunnen. Een voorbeeld dat zeer tot de verbeelding spreekt is het initiatief van Layher. Zij willen een korte opleiding Steigerbouw realiseren.
Een mooi afgerond project dat volgens de groep een prima past in dit programma.

Om die reden is met de VOG afgesproken dat zij de eerste inventarisatie doen. Een globale inventarisatie in de aard van gastlessen, demonstraties, excursies, of andere initiatieven onder de 35 aangemelde ondernemers binnen de gemeente Geertruidenberg.
De uitkomst hiervan wordt aan de programmamanager Katelien Groenendijk beschikbaargesteld. Zij zal de stuurgroep hierover informeren en vragen om directe aanspreekpunten vanuit de scholen.
Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de tijdsbesteding en de inhoudelijkheid van de functie’s projectleider en projectmedewerkers, als reactie op de roep om concrete voorstellen.

De getoonde presentatie van deze avond kunt u hier downloaden.
De activiteitenplanning van het project Sterk Techniekonderwijs regio Amerstreek, vindt u hier.

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben voor dit project, dan kan dat natuurlijk nog. Stuur een e-mail naar administratie@vogweb.nl en wij nemen met u contact op.

Bron: VOG Redactie