Steunpunt Basisvaardigheiden

Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij.

Wie kan subsidie aanvragen?
Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je vanaf 1 augustus opnieuw subsidie aanvragen.

Hogere bedragen en eenvoudiger aanvragen
In deze nieuwe subsidieronde zijn de bedragen die kunnen worden aangevraagd verhoogd. Ook zijn een aantal stappen versimpeld. Zo is het bijvoorbeeld voor een school die een aanvraag indient, niet langer verplicht om samen te werken met een bibliotheek.

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners te voeren, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van jouw werknemers leidt. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Deelnemers van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) kunnen ook aanspraak maken op subsidie. Zij kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten naar keuze waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord. De activiteiten kunnen hierbij zowel betrekking hebben op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen als op leesbevordering bij kinderen.

Help je mee laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken?
Vraag jouw subsidie vanaf 1 augustus 2018 aan via telmeemettaal.nl/subsidie.

Meer informatie
www.steunpuntbasisvaardigheden.nl

Het Steunpunt basisvaardigheden vervult al sinds 2012
een informatie- en helpdeskfunctie voor het veld van
laaggeletterdheid en volwasseneneducatie.
U kunt bij ons terecht met alle vragen over de wet- en
regelgeving die betrekking heeft op deze onderwerpen
en met uw vragen over het programma Tel mee met Taal.
Daarnaast zorgt het Steunpunt voor verbinding en kennisdeling.
Lees meer op de website Steunpunt Basisvaardigheden
Bezoekadres:
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T: (0318) 648 559
Reacties en vragen:
Secretariaat© 2017

Steunpunt Basisvaardheden

Bron: gemeente Geertruidenberg