Stichting Netwerk55plus stopt activiteiten 1-1-2019.

Ingekomen brief van Stichting Netwerk55plus.

Oosterhout, 20 december 2018

Geachte relatie,

Sinds 2010 is Stichting Netwerk55plus actief geweest om de oudere werklozen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.
Mede dankzij de medewerking van enthousiaste vrijwilligers heeft de stichting de afgelopen jaren een stempel kunnen drukken bij het UWV, gemeentes, bedrijven en instellingen.
Met succes, soms ook tegenslagen, maar altijd met een positieve drive.

Door een sterk verbeterde arbeidsmarkt is ons ledenbestand de afgelopen jaren sterk afgenomen.
Het bestuur heeft daarom, na rijp beraad, besloten de activiteiten per 1 januari 2019 te stoppen en de stichting op te heffen.

We willen iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan ons netwerk heel hartelijk bedanken.
Voor nu: fijne feestdagen en een goed en gezond 2019

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Netwerk55plus
Anja, Jaap, Jeroen en Jules