Stijging afzetprijzen industrie zet door

In 2007 en 2008 toonden de afzetprijzen van de Nederlandse industrie maand op maand een positieve mutatie (zie cbs.nl). November 2008 zakte deze index naar nul om vanaf december 2008 tot december een negatieve ontwikkeling te vertonen. Sinds januari 2010 is de ontwikkeling weer blijvend positief met 9% in september ten opzichte van vorig jaar.

Na enkele maanden waarin de toename geleidelijk minder werd, is de prijsstijging in september weer wat groter dan de voorgaande maand. De prijzen op de exportmarkt lagen ruim 10 procent hoger, die op de binnenlandse markt bijna 7 procent.

In vrijwel alle branches van de industrie rekenden de fabrikanten meer voor hun producten dan een jaar eerder. Bij de aardolieverwerkende industrie en de chemische industrie was de toename van de prijzen het grootst, met respectievelijk ruim 25 en bijna 18 procent. Producten van de basismetaalindustrie kostten bijna 16 procent meer. De prijsstijging bij de voedingsmiddelenindustrie nam verder toe. Producten van deze branche waren ruim 7 procent duurder.

Vergeleken met augustus stegen de afzetprijzen in september met 0,5 procent. Daarbij stegen de prijzen op de binnenlandse markt iets meer dan die op de exportmarkt.