Stijging faillissementen minder sterk

Het aantal faillissementen in Nederland is in oktober met 42% toegenomen ten opzichte van oktober 2008. Dit is de minst sterke stijging sinds januari dit jaar. Ook in absolute zin was het aantal faillissementen in oktober (522) lager dan in de voorgaande maanden dit jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven over oktober 2009 ten opzichte van oktober 2008 door Dun & Bradstreet.

Met nog twee maanden te gaan is de verwachting dat het totaal aantal faillissementen in 2009 iets boven de 7.000 uitkomt. Dit betekent een stijging van zo’n 67% ten opzichte van 2008. Nog geen 5 jaar geleden, in 2005, lag het aantal faillissementen ook op dit niveau. De landbouw is de enige sector die een daling laat zien in oktober (-33%). De absolute aantallen in deze sector zijn echter klein. Ook binnen de detailhandel (+13%) en de groothandel (+29%) bleef de schade beperkt met groeipercentages onder het gemiddelde. De maakindustrie liet in oktober de hoogste stijging zien (+63%).

De Nederlandse provincies laten een zeer verschillend beeld zien. Het zwaarst getroffen zijn de provincies Drenthe (+173%), Limburg (+89%) en Overijssel (+85%). Een aantal andere provincies deed het beduidend beter. Flevoland kende zelfs een daling van -53%. In Friesland is het aantal faillissementen gelijk gebleven en in Noord Brabant bedroeg de stijging slechts 6%.