Stijging lasten met 8 procent

Omdat bedrijven in G’berg reeds de maximaal toegestane ozb betalen zal voor de bedrijven in 2007 maximaal een indexatieverhoging van toepassing zijn. De lasten van een gemiddeld gezin in de gemeente Geertruidenberg stijgen in 2007 met ruim acht procent, oftewel 48 euro. Het – grootste gedeelte van de stijging vloeit voort uit de verhoging van de ozb met twintig procent.

Andere oorzaken van de stijging zijn de verhoging van het rioolrechtgebruik van ruim 45 euro naar ruim 48 euro, de verhoging van het rioolrechteigendom van ongeveer 122 euro naar ongeveer 130 euro en de verhoging van de afvalstoffenheffing van iets meer dan 244 euro naar 252 euro. Dat blijkt uit de programmabegroting 2007.

De stijging van de ozb is conform de ingezette lijn in de begroting van vorig jaar. „We moeten dit wel doen“, zei verantwoordelijk wethouder Cees Meulman destijds. „We hebben een begrotingstekort van anderhalf miljoen. Er zit helemaal geen lucht meer in de begroting, de rek is er helemaal uit. De ozb is een van de weinige posten waar we compensatie uit kunnen halen.“ Louise Laurijssen is nu wethouder Financiën. Zij zegt: „Hoewel we dit jaar in één klap veel geld ontvangen, is het nog steeds geen riante begroting. De ozb-verhoging kunnen we niet terugdraaien.“

Dankzij een extra dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) van 1,2 miljoen in 2007 kan de gemeente na jaren weer eens in nieuw beleid investeren. Van de 1,2 miljoen wordt 10.000 euro ingezet voor opleidingskosten van de brandweer, 12.500 euro voor een onderzoek naar de huisvesting van de brandweer, 30.000 euro voor economisch beleid en 70.000 euro voor het verbeterplan van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. „De brandweerkazerne staat al heel lang op de rol“, zegt Laurijssen. „Volgend jaar starten we met de voorbereidingen, in 2008 kunnen we werkelijk aan de slag.“

Ook dit jaar nog krijgt de gemeente een extra dividenduitkering van 1,2 miljoen euro van BNG. Samen met de negen miljoen euro die Geertruidenberg in 2006 krijgt dankzij de herkapitalisatie van Intergas, is dat geld ingezet om de begroting structureel sluitend te maken en zo de financiële positie van de gemeente te versterken. Zeven miljoen wordt gebruikt om investeringen met maatschappelijk nut (bijvoorbeeld de aanleg van wegen) vervroegd af te schrijven. „Afschrijvingslasten van grote investeringen gaan zo niet meer tien jaar lang mee in de begroting. En door het wegvallen van die afschrijvingen ontstaat er structureel dus ruimte.“ Het restant van 3,2 miljoen euro wordt gestort in de algemene reserve. Het structurele tekort van 10.81.000 euro dat volgens de vooruitzichten zal ontstaan, wil de gemeente deels afdekken met de rente-effecten van de uitkeringen van Intergas en BNG.

„We zijn er trots op dat de inkomsten- en uitgavenkant in evenwicht zijn“, aldus Laurijssen. „Zonder de meevallers was het vreselijk moeilijk geweest om dat te realiseren. Waarschijnlijk waren dan grote bezuinigingen nodig geweest.“