Stille armoede onder eenpitters

De werkloosheid onder kleine zelfstandigen is veel groter dan uit officiële cijfers blijkt. Daardoor bestaat het gevaar dat ze te weinig hulp krijgen in de huidige recessie. Daarvoor waarschuwen economen.

Veel bedrijven bezuinigen door minder externe deskundigen en freelancers in te huren. Ons land telt tussen de 500.000 en een miljoen zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel. “Als je aanneemt dat die gemiddeld 10 procent minder opdrachten hebben, komt dat neer op het equivalent van 50.000 tot 100.000 voltijdse banen die verdwenen zijn”, aldus arbeidsmarktdeskundige Paul de Beer van de Universiteit van Amsterdam. ” Maar dat vind je in geen statistiek terug. Pas als een zzp’er de stekker uit zijn bedrijf trekt en zich inschrijft als werkzoekende, duikt hij weer op in de statistieken.” De Tilburgse hoogleraar economie professor Sylvester Eijffinger: “Het zijn hardwerkende mensen die keihard geraakt worden door de recessie. Maar ze zijn slecht georganiseerd en ik vrees dat ze te veel aan hun lot worden overgelaten. Dat kan er toe leiden dat veel zzp’ers het niet redden.” Zijn Tilburgse collega-professor Lans Bovenberg is optimistischer. “Het zijn doorgaans zeer inventieve mensen die snel anticiperen op veranderende omstandigheden.”