Stimuleringslening duurzaamheid voor verenigingen

Uit een energiescan, in opdracht van de gemeente, blijkt dat er op buitensportaccommodaties veel winst is te behalen

Onder meer door duurzaamheidsmaatregelen door te voeren en veldverlichting te vervangen. De maatregelen kunnen verenigingen een aanzienlijke besparing op de energierekening opleveren. De benodigde investeringen zijn alleen dusdanig groot dat zij die niet uit eigen middelen kunnen betalen. Om sportverenigingen hierin tegemoet te komen, wil het college het fonds ‘Stimuleringslening Duurzaamheid sportaccommodaties’ oprichten. Dit voorstel wordt op 1 februari behandeld door de gemeenteraad.

Het stimuleringsfonds
Uit het fonds kunnen verenigingen een geldbedrag lenen om duurzaamheidsinvesteringen te doen. De kosten zijn lager dan een lening bij een bank. Het fonds krijgt het karakter van een ‘revolving fund’. Dit betekent dat afgeloste bedragen terugvloeien in het fonds, waardoor er geld beschikbaar blijft om nieuwe leningen toe te kennen. Op deze manier houden wij continu aandacht voor duurzaamheid op sportaccommodaties.

Bron: Gemeente Geertruidenberg