Straatverlichting G’berg krijgt groene stroom

Binnen enkele maanden moet alle elektriciteit die Geertruidenberg gebruikt voor straatverlichting en gemeentelijke gebouwen uit groene stroom bestaan. Geertruidenberg wil alleen energie inkopen die is opgewekt uit biomassa. Het plan om over te stappen op milieuvriendelijke energie maakt deel uit van het Milieuprogramma 2007.

Milieuwethouder Louise Laurijssen gaat er vanuit dat de gemeente een goede prijs kan bedingen voor de schone energie, zodat de burger de groene intenties niet in zijn portemonnee hoeft te voelen. Het milieuprogramma noemt ook andere punten waarop Geertruidenberg het milieu kan verbeteren, zoals de lokale luchtkwaliteit. Daarvoor heeft de gemeente zich aangesloten bij het Brabantse samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (BSL), dat zich vooral richt op minder uitstoot door verkeer en intensieve veehouderij. Volgens milieuwethouder Laurijssen is dat niet strijdig met plannen voor een nieuwe Essent-kolencentrale in Geertruidenberg. “Wanneer je het hebt over uitstoot uit hoge schoorstenen, gaat het om andere zaken dan fijnstof en luchtkwaliteit bij de grond.” Als de centrale naar Geertruidenberg komt, moet die voldoen aan de eisen uit het besluit luchtkwaliteit. de centrale kan daarom volgens de wethouder niet zorgen voor meer vervuiling dan wettelijk is toegestaan.

De gemeente doet verder haar uiterste best invloed uit te oefenen op een ander ‘punt van zorg’: het oud papier dat bij het restafval belandt. “We onderzoeken bijvoorbeeld of meer mensen hun papier scheiden als ze een aparte papierbak krijgen. Ook willen we nog vaker naar buiten brengen dat de verwerking minder kost als mensen hun afval beter scheiden. De afvalstoffenheffing zou dan omlaag kunnen.”