Stress Mkb’ers stabiel ondanks crisis

Nederlandse ondernemers hebben niet méér stress ervaren door de crisis. Slechts één op de drie geeft een toename van stressgevoelens aan over het afgelopen jaar. Dit percentage is vrijwel gelijk gebleven aan de meting van 2009. Nederland behoort hiermee tot de landen met het laagste spanningsniveau; wereldwijd ervaart meer dan de helft van het mkb een hoger stressniveau dan een jaar geleden.

Dit blijkt uit het Grant Thornton International Business Report (IBR) onder 7.400 mkb-ondernemers in 36 landen. Chinese ondernemers ervaren de meeste stress wereldwijd, 76 procent voelt meer stress dan het jaar ervoor. Gevolgd door Mexico (74 procent), Turkije en Vietnam (beide 72 procent). Zweden, Denemarken, Finland en Australië lijken minder last te hebben, het stressniveau varieert in deze landen van 23 tot 33 procent. Als belangrijkste redenen voor de toegenomen stress wordt het economisch klimaat wereldwijd genoemd (38 procent). Andere aangevoerde oorzaken zijn druk op de cashflow, concurrentie en werkdruk. Nederlandse ondernemers geven opvallend genoeg aan veel minder last te hebben van het economisch klimaat (17 procent). 21 procent noemt werkdruk als oorzaak, dit ligt gelijk met het wereldwijde gemiddelde.

De Nederlandse ondernemers zijn recordhouders als het gaat om de opname van vakantiedagen. Zij namen gemiddeld 24 vrije dagen per jaar op en staan hiermee bovenaan. Het wereldwijde gemiddelde ligt op 14 dagen. Vietnam staat onderaan met slechts 7 dagen. In de landen waar ondernemers de meeste stress ervaren worden de minste vakantiedagen opgenomen.