Subsidie beschikbaar voor innovatieve MKB’ers

Bent of kent u een innovatieve MKB-er die actief is in West-Brabant? Dan kunt u nu tot € 24.999,- subsidie aanvragen om uw initiatief van de grond te krijgen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?
U komt in aanmerking voor subsidie als uw project:

rwb

  • Gericht is op het ontwikkelen van nieuwe manieren van produceren of nieuwe business modellen.
  • Zich bevindt in de start- of experimentele fase.
  • Zich afspeelt binnen de sectoren maintenance, logistiek, biobased economy, hightech systemen en materialen, vrijetijdseconomie en agrofood.
  • Uitgevoerd wordt in de regio West-Brabant.

Wat moet ik doen om subsidie te krijgen?
U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier met de verplichte bijlagen in te vullen. We nemen uw aanvraag alleen in behandeling als deze volledig is ingevuld. We adviseren u daarom de voorwaarden om subsidie te krijgen goed te bestuderen.

Uw aanvraag stuurt u per post of per email aan:
Regio West-Brabant
Heleen van Exsel
Postbus 503
4875 AA Etten-Leur
heleen.vanexsel@west-brabant.eu

Als we uw aanvraag ontvangen hebben, toetsen we deze op volledigheid. Een stuurgroep van wethouders economie uit de regio, beoordeelt daarna uw aanvraag.

Wie verleent de subsidie?
De Provincie Noord-Brabant verleent deze subsidie om het innovatieklimaat in West-Brabant te versterken. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de regio, heeft de provincie het samenwerkingsverband Regio West-Brabant gevraagd de regeling uit te voeren.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Heleen van Exsel van Regio West-Brabant via (076) 502 72 19 of heleen.vanexsel@west-Brabant.eu. Op onze website lees u meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Bron: GemeenteGeertruidenberg