Subsidiekansen voor ondernemers: SLIM-regeling

Nu! én in September zijn er hele mooie subsidiekansen gericht op het stimuleren van leren en ontwikkeling van medewerkers. Zogenaamd de SLIM-regeling.

Mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden van minimaal 2 mkb-ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw, horeca of recreatie komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om de volgende subsidiabele activiteiten:

  • Doorlichting onderneming en in beeld brengen scholingsbehoefte;
  • Opstellen plan voor opleiding en ontwikkeling medewerkers;
  • Verkrijgen loopbaanadvies;
  • Begeleiding bij ontwikkeling en invoeren van een methode die medewerkers stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen;
  • Het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De subsidie bedraagt 80% (!) voor kleine ondernemingen en 60% voor middelgrote ondernemingen, samenwerkingsprojecten of grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Het gaat om maximale subsidiebedragen van € 24.999 voor het MKB.
€ 500.000 voor samenwerkingsprojecten en grote bedrijven. € 500.000 totaal waarvan max. € 200.000 per partner en voor landbouwbedrijven ligt het subsidiabele bedrag op € 20.000.

Let op! Want er gelden voor subsidie aanvragen altijd openingen en sluitingen voor het indienen. Voor het MKB: 2 maart tot en met 31 maart 2020 én er zal een tweede tijdvak in september plaatsvinden. Voor samenwerkingen en grote bedrijven geldt 1 april tot en met 30 juni.

Wilt u weten welke partners er binnen onze leden de subsidieaanvraag kunnen doen voor u? Of de uitvoering van de subsidiabele werkzaamheden? Stuur een berichtje naar academy@vog.nl

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Kees Wilms van Karsbergen van Raaf Business

Heb jij ook kennis te delen? Laat het ons weten! Academy@vog.nl

Coördinator VOG Academie – Sabine van der Hulst