Subsidiemogelijkheden voor ondernemers

De regeling is onderdeel van het Operationeel Programma Zuid en is gericht op het valorisatievermogen van mkb-ondernemingen.

Voor ondernemers in Zuid-Nederland opent een nieuwe, zeer interessante subsidieregeling. Vanaf 1 juni 2018 kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Over de regeling Valorisatievermogen mkb-ondernemingen
De regeling Valorisatievermogen mkb-ondernemingen is met name gericht op de innovatieve mkb-ondernemer en beoogt de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven te versterken. Onderstaande thema’s komen onder andere voor subsidie in aanmerking:

  • slim, groen en geïntegreerd vervoer;
  • zekere, schone en efficiënte energie;
  • klimaatactie hulpbronefficiëntie;
  • inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen.

Aanvragen subsidie
Het subsidiebudget voor 2018 is € 6.108.618 en zal volgens het tenderprincipe worden uitgevoerd: alle aanvragen worden beoordeeld en krijgen punten toegewezen. De aanvragen met het hoogste aantal punten krijgen als eerste subsidie toegewezen totdat het budget op is. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit van het projectplan, maar ook naar de businesscase, het daadwerkelijke marktperspectief en de beschrijving van het proof of principle.

Goed om te weten:

  • Subsidieaanvragen kunnen van 1 juni tot en met 30 november 2018 worden ingediend.
  • U kunt pas met uw project starten na het indienen van uw subsidieaanvraag.

Met een goed projectplan meer kans op subsidie
Met een kwalitatief goed projectplan heeft u meer kans dat de subsidie wordt toegewezen. De consultants van Subsidiefocus helpen u hier graag bij!

Wilt u snel starten met uw project? Neem dan nu contact op met één van onze consultants. We zorgen er dan samen voor dat uw aanvraag zo snel mogelijk na openstelling kan worden ingediend. Ook bekijken we of er nog meer subsidiekansen zijn voor uw project. Mail Roy

Bron: Roy Hoven, Manager Innovatie