Subsidieregeling Smart Industry & Logistiek

Tip van gemeente Geertruidenberg: Er is nog een fors subsidiebudget die is bedoeld voor MKB-ers. Aanvragen tot 30 november 2017.

In opdracht van de provincie voert RWB de subsidieregeling Smart Industry & Logistiek uit (opvolger REAP).  De infographic is bedoeld om ondernemers enthousiast te krijgen om te komen met goede aanvragen.

Smart industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van product, volume, timing, grondstoffen- en kosten efficiëntie. Intensief gebruik van internet en ICT biedt nieuwe kansen. Zeker in combinatie met draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie en big bata bijvoorbeeld. Digitalisering staat centraal. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren.

Voor wie?
Deze subsidieregeling is bedoeld voor MKB-ondernemers in de sectoren maintenance, logistiek, biobased economy, high-tech systemen & materialen, vrijetijdseconomie en agrosector. Daarnaast kunnen deze deelclusters elkaar versterken voor meer innovatiekracht. Het gaat daarbij om:
– cross-overs van agrofood en chemie
– onderhoud binnen agrofood
– hightechsystemen, -materialen en chemie
– versteviging en uitbouwen van de logistieke positie

Wat voor projecten zoeken we?
Projecten gericht op slimmer, duurzamer en efficiënter produceren.  Een praktijkvoorbeeld vind je hier.

Subsidieaanvraag indienen
Heb jij een goed idee dat bijdraagt aan het versterken van smart industry? Neem dan even contact op met Heleen van Exsel (zie contactgegevens hiernaast). De formats voor het indienen van een subsidieaanvraag zijn bij haar op te vragen.

Contact RWB :
Heleen van Exsel
Beleidsmedewerker Economie
Roosendaalseweg 4 | 4875 AA Etten-Leur
Postbus 503 | 4870 AM Etten-Leur
T. 076-5027219 of 06-22422410
E. heleen.vanexsel@west-brabant.eu

Bron: Gemeente Geertruidenberg en Regio West-Brabant