Subsidieregeling voor MKB ondernemers

De provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant is zoals bekend opengesteld.

Dat betekent dat vanaf nu nieuwe subsidieaanvragen ingediend kunnen worden door MKB ondernemers voor projecten gericht op versterking smart industry. Het totale subsidiebudget bedraagt € 323.000,-.  Met name binnen de deelsectoren maintenance, logistiek, biobased economy, agrosector en vrijetijdseconomie. Op 15 mei liggen er 3 subsidieaanvragen voor ter besluitvorming. Het aantal aanvragen is dus nog beperkt. Het zou mooi zijn als we de volgende ronde meer aanvragen binnenkrijgen die passen binnen de voorwaarden.

Voor meer informatie klik hier.
Op de RWB linkedin pagina is ook een wervend bericht geplaatst voor MKB ondernemers, dus delen maar!  https://www.linkedin.com/company/regiowestbrabant/

Bron: Heleen van Exsel
Coördinator fondsen, subsidies en lobby