‘Succesvolle bouwer vaak familiebedrijf’

De bouwsector staat al een aantal jaren flink onder druk. Toch zijn er ook in crisistijd bouwbedrijven die wel succesvol zijn. ING zette de succesfactoren van deze ondernemers op een rij.

De bouwproductie is de afgelopen jaren flink gekrompen door een verminderde vraag. Het volume ligt bijna 20 procent lager dan eind 2008. Vooral de nieuwbouw van woningen en kantoren moet het ontgelden, aldus het rapport dat ING Economisch Bureau vrijdag uitbracht. Maar er is ook een andere kant: in het derde kwartaal van dit jaar beoordeelde 6 procent van de bouwbedrijven het orderboek als ‘groot’ en zag 15 procent het orderboek groeien.

Uit de interviews die de economen met goed presterende bouwers hielden, kwam de ‘enorme drive’ van de ondernemers als een belangrijke succesfactor naar voren. ‘Een onbegrensde gedrevenheid, geen gemakzucht, geen geklaag over de slechte marktomstandigheden en denken in kansen en mogelijkheden’, sommen de auteurs op. “Vaak zijn het ook familiebedrijven waar de betrokkenheid en de druk (van de familie) om het goed te doen heel erg groot is.”

Andere succesfactoren die ING heeft gevonden zijn een platte organisatie, het beperken van risico’s, het bedrijf niet te groot laten worden en een duidelijke strategie met langetermijnplanning. “Daardoor kan de directie ‘in control’ blijven en snel beslissingen nemen”, aldus ING.