Supermarktlokatie Keizersdijk te koop

De verplaatsing van de supermarkt vanaf de Boterpolder naar de Keizersdijk lijkt van de baan. Tot veler verbazing bleek een verkoop niet afgestemd toen jaren terug de plannen zijn vastgelegd. Momenteel is Jumbo dan ook nog een tevreden gebruiker van het pand in de Boterpolder en ook andere detailhandel wil zich er vestigen. De gemeente lijkt hiervoor echter niet enthousiast.

De beoogde lokatie aan de Keizersdijk is echter wel in het bezit van de WSG door de aankoop enkele jaren terug van diverse panden. Van die panden/de lokatie lijkt de WSG nu af te willen. Diverse vastgoedpartijen/ontwikkelaars zijn – volgens info die ons recent bereikt heeft – benaderd om een bod te doen op de Keizersdijklokatie inclusief een ontwikkelplan. De vestiging van een supermarkt zou hierbij de wens zijn en ook de gemeente/het College is hierbij volgens onze info betrokken.

Betekent dit dat er binnenskamers gesprekken gevoerd worden/afspraken gemaakt worden/zijn? In plaats van de verplaatsing van een supermarkt komt er dan gewoon één bij? Mag de gemeente zich hiermee zodanig bemoeien en waarom doen ze het? Zijn betrokken partijen geïnformeerd over de wensen die in diverse klankbordgroepen afgelopen 10 jaar zijn geuit en vastgelegd? Of gebruikt men de resultaten uit het recent gevoerde informeel overleg met ondernemers als leidraad?

Men lijkt dringend op zoek naar een oplossing voor financiële uitdagingen van oa de WSG. Maar is men ook op zoek naar een goed uitgangspunt/een passende visie voor een adequaat centrum? Is men op zoek naar de optimale basis voor bijvoorbeeld de in het centrum gevestigde ondernemers?