Surceance overleven

Surseance is meestal niet meer dan een voorportaal van een faillissement. Het valt niet mee om hieraan te ontsnappen, maar het kan wel.

Surseance van betaling is een algemeen uitstel van betaling op basis van een gerechtelijk vonnis. Een surseance voorkomt dat een bedrijf, dat door tijdelijke problemen niet kan betalen, direct failliet wordt verklaard. Zolang de surseance duurt, hoeft de ondernemer zijn schuldeisers niet te betalen.Tijdens de surseance van betaling onderzoekt de ondernemer samen met een door de rechter aangestelde bewindvoerder of de betalingsproblemen kunnen worden opgelost. Ze proberen overeenkomsten te sluiten met schuldeisers. Zodra die er zijn, heft de rechter het uitstel van betaling op.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen om voor surseance van betaling in aanmerking te komen:

  • De inkomsten moeten de lopende uitgaven overtreffen. Het is niet de bedoeling dat er tijdens de surseance nog schulden bijkomen.
  • De betalingsproblemen moeten veroorzaakt worden door tijdelijke tegenslagen. Ze mogen niet structureel van aard zijn.
  • Uw onderneming moet in de kern gezond zijn. Of dat zo is, kunt u zelf vaak moeilijk beoordelen. Daarvoor is onafhankelijk onderzoek door derden raadzaam. Uit dat onderzoek moet onder andere blijken dat de problemen niet veroorzaakt worden door mismanagement.
  • Uw bank moet achter de surseance staan. Want het instandhouden van de financieringsfaciliteiten is een voorwaarde voor het slagen ervan. Vaak is het nodig om een boedelkrediet te verstrekken en niet alle banken willen dat. Tijdig overleg met de bank, liefst nog voordat de voorlopige surseance wordt aangevraagd, is heel belangrijk.
  • Een surseance kan uw opdrachtgevers ongerust maken. U moet ervan overtuigd zijn dat uw vaste opdrachtgevers niet weglopen zodra de surseance is aangevraagd.

Voldoet een bedrijf niet aan deze voorwaarden, dan kan het beter meteen faillissement aanvragen.