Collectieve VOG-actie schadevergoeding afsluiting Merwedebrug

De afsluiting van de Merwedebrug sinds 11 oktober jl. leidt voor VOG-ondernemers tot aanmerkelijke schade. Het bestuur wil daarom niet alleen waar mogelijk positieve druk blijven uitoefenen om de herstelwerkzaamheden te bespoedigen, maar ook onder de leden de behoefte peilen aan een collectieve actie om de schade zo veel mogelijk vergoed te krijgen. Lees verder