Voorjaarsronde SDE+ voor hernieuwbare energie 2017

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen ook in 2017 gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). In 2017 is nog meer budget beschikbaar dan in 2016. Over twee openstellingen verdeelt de overheid ongeveer € 12 miljard. Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen voor subsidie zijn biomassa, geothermie, water, wind en zon. Daarnaast heeft wind op zee een eigen budget. Lees verder