Visies Economie en Toerisme & Recreatie door de gemeenteraad unaniem vastgesteld

In de economische visie is de ambitie uitgesproken om meer samenwerkingsvoordeel te realiseren tussen de functies economie, wonen en toerisme. Dit vormt de basis voor economische ontwikkeling en versterking van het woonklimaat. Het vinden van een gezond evenwicht hierin draagt bij aan een duurzame gemeente. Lees verder