Tekort BIZ gedekt door gemeente

De gemeente Geertruidenberg maakt 77.202 euro vrij om het tekort over 2014 van de Stichting BIZ Dombosch te dekken. Daarnaast wordt er 25.293 euro beschikbaar gesteld voor de voorfinanciering van de btw. Dat besloot de gemeenteraad woensdagavond unaniem.

Het tekort is ontstaan doordat er dit jaar geen heffing meer is gedaan bij de bedrijven. Dit nadat eind februari bekend werd dat het project middels een onjuist (door de gemeente) uitgevoerde procedure is ingevoerd in 2011.

Ter nader onderzoek van de vastgestelde onjuistheden zal de raad in de volgende vergadering wel nog een onderzoekscommissie van maximaal vijf raadsleden instellen. Deze commissie zal een feitenonderzoek doen naar de gang van zaken rond de draagkrachtmeting in 2011.

Wethouder van den Kieboom liet verder weten dat, nu het tekort wordt gedekt, er de komende tijd ook met betrokken partijen wordt gekeken of er een vervolg van de BIZ kan komen. De VOG zal hieraan meewerken gericht op met name continuering van de collectieve (camera)beveiliging.