Er wordt op de bedrijventerreinen Dombosch I en II al jaren gebruik gemaakt van cameratoezicht. De burgemeester is verplicht elke vijf jaar aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de plaatsing van camera’s te sturen. Op basis hiervan wordt bepaald of het cameratoezicht wordt verlengd. In 2013 heeft de laatste evaluatie plaatsgevonden m.b.t. cameratoezicht op Dombosch. Vanwege deze reden is de gemeente gestart met een nieuwe evaluatie. Uiteraard willen wij de mening van de ondernemers hierin meenemen. Zou u onderstaande vragen willen beantwoorden: