Teveel geluid Oranjebastion?

Ter reparatie van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Gasthuiswaard liggen inmiddels gedegen voorontwerp- bestemmingsplannen ter inzage voor de raad. Dit leverde flink wat emotie van enkelen op die niet altijd gebaseerd is op feiten (en waarover wij al eerder berichten). Hierbij is opmerkelijk dat een geringe geluidsoverschrijding op het Oranjebastion een ‘probleem’ zou zijn.

In 2007 berichten wij al over de bezwaren van ondernemers tegen het bouwproject Oranjebastion (zie ook onderstaande links). Op basis van een toetsing was destijds namelijk vastgesteld dat onvoldoende rekening gehouden was met de aanwezige en toekomstige bedrijvigheid op bedrijventerrein Gasthuiswaard. Helaas echter werden deze bezwaren niet erkend en kreeg uitvoering van het bouwproject voorrang.

De dialoog tussen werkgroep en gemeente werd er vervolgens, ondanks de wil van betrokkenen, niet constructiever op. De werkgroep kreeg verderop in de overlegprocedure voor het bestemmingsplan zelfs te horen dat men geen overleg meer wilde plegen/aanpassingen wilden doen en dat bezwaren maar via juridische weg gedaan moesten worden. Dit bleek een overschatting aangezien de bedrijven uiteindelijk door de Raad van State op meerdere punten in het gelijk werden gesteld en dat de procedure opleverde die nu gaande is.

Binnen de huidige dynamiek mogen we zuinig zijn op onze bedrijvigheid. Toezien op regels en het hebben van een democratisch proces zijn hierbij oa uitgangspunten die belangrijk zijn maar deze mogen vooral in positieve en constructieve zin gebruikt worden. Deze materie is teveel een voorbeeld van het tegenovergestelde.