Teveel zienswijzen buitengebied

Door het grote aantal inspraakreacties op het bestemmingsplan buitengebied gaat de behandeltermijn fors langer duren.

Ook vanuit de VOG is december 2009 een zienswijze ingediend (zie onderstaande link) en de intentie van de gemeente was om een behandeltermijn van 3 maanden aan te houden. Men bericht nu echter het volgende:

‘Door het grote aantal inspraakreacties hebben wij de behandeltermijn van 3 maanden niet gehaald. Wij streven er nu naar om de inspraakreacties in de commissie van 14 juni 2010 te behandelen waarna wij u verder zullen informeren over de beantwoording van uw inspraakreactie. De verwachting is dat het ontwerp eind juni 2010 gepubliceerd en ter inzage gelegd zal worden.’


De behandeltermijn zal dus met meer dan 100% overschreden worden en gelet op de ervaring met de naleving van toegezegde termijnen is het streven van juni ook allerminst een zekerheid.