Toekomst Amergebied hangt af van landelijke energiebeleid

Een Energie Experience in de koeltoren, een natuurpoort naar de Biesbosch of toch een windmolenpark? Ideeën genoeg

Zicht op de Amercentrale vanuit de Oranjepolder. © Rijan van Leest

voor de ontwikkeling van het gebied rond de Amercentrale in Geertruidenberg. Hoe het terrein er tussen nu en veertig jaar uitziet hangt echter voor een groot deel af van het landelijke energiebeleid.

Dinsdagavond werden in de Amercentrale drie scenario’s gepresenteerd die zijn ontwikkeld op initiatief van de gemeente Geertruidenberg, provincie Noord-Brabant, RWE, energiebedrijf Innogy en Regio West-Brabant (RWB). De scenario’s zijn bedoeld om richting te geven aan besluiten. “We kunnen afwachten tot er van hogerhand wordt besloten over het gebied of de handen ineenslaan en alvast een stip op de horizon zetten”, zegt wethouder Kevin van Oort.

De rol die voor de Amercentrale is weggelegd in het toekomstige Nederlandse elektriciteitsnetwerk heeft grote invloed op de ontwikkeling van het gebied. De overgang naar een centrale die volledig op biomassa draait vormt hierin een kantelpunt. De energiecentrale blijft dan een grootschalige centrale, waarvan het effect op de ruimte nauwelijks afwijkt van de huidige situatie.

Recreatiegebied
Daar wordt vooral rekening mee gehouden in scenario ‘zonering’. De Amercentrale speelt daarin een fundamentele rol in de landelijke energievoorziening, waardoor het terrein afgeschermd blijft. Rondom dit gebied wordt het landschap ontwikkeld tot een toegankelijk recreatiegebied dat een natuurlijke overgang vormt naar de Biesbosch. “Op langere termijn kan er een soort Aakvlaai worden ontwikkeld, die het natuurlijke gedeelte van de Biesbosch ontlast”, zegt projectleider Michiel Raats.

Scenario ’bundeling’ houdt in dat andere industriële activiteiten uit onder meer de Donge-zone worden verplaatst naar het Amergebied. Het gebied heeft immers gedeeltelijk een bestemming voor zware industrie en is strategisch gelegen aan het water. De Donge-zone komt daardoor vrij voor onder meer woningbouw en natuurontwikkeling.

Kleinschaligheid vormt het uitgangspunt van het scenario ‘vervlechting’. Het Amergebied wordt een nieuw stadsdeel van Geertruidenberg met natuurontwikkeling, recreatieve routes en een energiecampus.

Een aantal partijen gaat alvast aan de slag met kleinschalige projecten, zoals het creëren van betere verbindingen tussen de stad en het Amergebied en het uitbreiden van de natuur aan de mond van de Donge. Ook wordt onderzocht of een deel van de opbrengsten van het mogelijke windpark Amer in een gebiedsfonds kan worden gestort.

Bron: BN De Stem – Rijan van Leest 30-10-18