Toekomstvisie: ‘Grote winkels nog maar op één kant Dombosch’

Die ‘volumineuze detailhandel’ moet vooral aan de Elftweg geconcentreerd blijven.

De gemeente wil detailhandel (winkels) concentreren links van de Maasdijk, rond de Elftweg © Gemeente Geertruidenberg

Leen Bakker, Praxis, MHK Keukenexpert, de grote winkels vind je op Dombosch ten westen van de Maasdijk. Die ‘volumineuze detailhandel’ moet vooral aan de Elftweg geconcentreerd blijven. Daarnaast moet er ruimte komen voor voorzieningen als sportscholen of onderwijs-werkplaatsen.

Dat staat in de toekomstvisie Dombosch Werkt!, waar de gemeenteraad donderdag 25 april een besluit over neemt.

De visie is tot stand gekomen door gesprekken met ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen tijdens participatieavonden. Wat waar wel of niet gebouwd mag worden is een onderdeel van de toekomstvisie. Uitbreiding of het realiseren van extra bedrijventerrein is niet aan de orde. Uitbreiding in de hoogte is daarentegen wel een optie.

Randweg
Ook wordt er ingezoomd op duurzaamheid, een mogelijke randweg, het scheiden van fietsers en vrachtwagens en bijvoorbeeld welstandscriteria.

Tijdens de discussievergadering van de gemeenteraad over dit onderwerp was er veel weerstand tegen de clustering van de detailhandel – ‘een grote wens van de ondernemers’, aldus wethouder Kevin van Oort. Want hoe staat het met de rechten van al bestaande winkels aan de oostkant van de Maasdijk?

Zoals Fauna Hengelsport, de grootste speciaalzaak van Nederland, aan de Oeverkruid. Inspreker en eigenaar van Hengelsport Marja van Vugt wierp op dat zij belemmerd wordt in de bedrijfsvoering. Van Oort bevestigde dat eventuele uitbreiding op die plek dan niet is toegestaan. Dat de branche ‘buitensport’ of ‘hengelsport’ niet is opgenomen in de visie, heeft Van Oort inmiddels laten aanpassen, zegt hij.

Niettemin ziet het er naar uit dat een groot deel van de raad Van Vugt tegemoet wil komen. Zoals de VVD (‘betrouwbare overheid’,) Keerpunt 74 (‘wij komen met een amendement’) en Lokaal Plus‘ (‘bestaande detailhandel aan beide zijden behouden’). Voor wethouder Van Oort (Morgen!) is het een principiële keuze: ,,Als raad bepaal je eerst de uitgangspunten. Wat voor type bedrijven ga je waar toestaan? Daarna ga je kijken hoe je kunt stimuleren dat bedrijven daar naar toe gaan”.

Bron: BN De Stem – Marja Klein Obbink 24-04-19