Tozo-regeling niet alleen voor ZZP’ers

Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om onze ondernemers en ZZP’ers zo veel mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Het Rijk heeft hiervoor een maatregelenpakket opgesteld.

Een aantal regelingen uit dit pakket wordt uitgevoerd door de gemeente, waaronder de Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) De afgelopen weken ontvingen wij hiervoor 306 aanvragen.  Inmiddels zijn er hiervan 292 afgehandeld, waarbij er 267 zijn toegekend. Dit betekent dat we tot nu toe een bedrag van € 299.099 hebben uitbetaald aan ondernemers die door de coronocrisis in acute geldnood zijn gekomen.

Regelmatig horen wij dat wordt gedacht dat de De Tozo-regeling alleen bedoeld is voor ZZP’ers. Dit is niet zo. Alle zelfstandige ondernemers die door de coronamaatregelen te maken krijgen met een inkomensterugval onder het sociaal minimum kunnen een aanvraag voor een Tozo-regeling doen. Deze regelingbestaat uit 2 onderdelen, namelijk:

  • Een periodieke uitkering waarbij het inkomen van de ondernemer wordt aangevuld tot het sociaal minimum zonder dat hierbij een vermogenstoets en inkomenstoets van de partner plaatsvindt.
  • Een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157 voor het opvangen van liquiditeitsproblemen.

Ook nu nog kunt u een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 voor Tozo indienen via www.geertruidenberg.nl/coronavirus-ondernemersregelingen. Ook vindt u hier meer informatie over de overige lokale en landelijke regelingen voor ondernemers zijn.