TPG Netwerkmoment 14 maart 2018

Vanuit de aanwezige partijen waren de reacties positief. Men vond het prettig om onderling te netwerken en nieuwe contacten op te doen.

Door alle positieve reacties en de gezamenlijk onderwerpen die men besproken wil hebben, komt er een vervolg op deze bijeenkomst. Noteer vast in je agenda: de vervolgbijeenkomst staat gepland op woensdag 14 maart 2018.

Bij deze willen we u allen van harte uitnodigen hiervoor. Op een later tijdstip zult u een officiële uitnodiging ontvangen waarop u het programma voor deze avond kunt lezen.

Mocht u een onderwerp hebben dat u graag besproken ziet in deze bijeenkomst, dan kunt u dit doorgeven aan Diana Kroot (secretaris TPG) d.kroot@geertruidenberg.nl.

Bron: TPG