TPG uitnodiging netwerkbijeenkomst

Wij nodigen u graag uit op maandag 13 november 2017 om 20.00 uur. Locatie: Smaakwater Dok 12 Kartuizerstraat 12 Raamsdonksveer.

Raamsdonksveer, 23 oktober 2017

Onderwerp : uitnodiging netwerkbijeenkomst

Geachte leden van de V.O.G.,

In november 2016 organiseerde het TPG (Toeristisch Platform Geertruidenberg) voor de eerste keer een netwerkbijeenkomst voor alle evenementenorganisaties.
Na de enthousiaste reacties is besloten een vervolg te geven aan deze bijeenkomst.

Het doel van de netwerkbijeenkomst is om evenementenorganisaties, verenigingen en buurtcomités met elkaar te verbinden om elkaar te inspireren, ondersteunen en versterken in het organiseren van
ontmoetingsbijeenkomsten.
Wij nodigen u graag uit voor de netwerkbijeenkomst op maandag 13 november 2017 om 20.00 uur. Locatie: Smaakwater Dok 12 Kartuizerstraat 12 4941 EE Raamsdonksveer

Het programma ziet er als volgt uit.

  • Openingswoord door lid TPG
  • Korte toelichting over doel en visie vanuit het TPG op deze bijeenkomst
  • Toelichting gebruik toeristische beeldmerk door Sander van Haarlem
  • Informatieverstrekking omtrent evenementenvergunningen en melding evenement door medewerker gemeente Geertruidenberg.
  • Contactmoment voor kennismaking en informatie uitwisseling aanwezigen
  • Afsluiting met een drankje en hapje met ruimte om te netwerken.

Graag horen we vóór 6 november van u of u aanwezig kunt zijn op deze netwerkbijeenkomst. U kunt zich aan- en afmelden bij Diana Kroot via e-mail d.kroot@geertruidenberg.nI of telefonisch via 0162-579661.

Hebt u vragen naar aanleiding van de punten op het programma of punten die u tijdens de
netwerkbijeenkomst wilt bespreken dan kunt u deze bij uw aanmelding doorgeven. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw punt besproken wordt op deze avond.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep netwerkbijeenkomsten.

Bert Joosen
Huub Lommers
Hubert Boelaars
Marjolijn van Oosterhout
Diana Kroot
( -lid TPG)
( -lid TPG)
( -lid TPG)
( -beleidsmedewerker gemeente Geertruidenberg)
(- medewerker wijk- en buurbeheer gem. Geertruidenberg)