Training Overvallen

Op maandagavond 21 november vond de training Agressie en Winkeldiefstal plaats. Vanwege de positieve reacties is er gevraagd of er interesse is voor een training Overvallen. Hierop zijn uit de deelnemerslijst al veel aanmeldingen gekomen.

De mogelijkheden om hiervoor twee trainingendata in te plannen in januari 2017 wordt momenteel bekeken. Zodra dit bekend is wordt er een oproep geplaatst voor de ondernemers.

overval

Training Overvallen: ‘U maakt het verschil!’ Geef overvallers geen kans

Aanleiding
Het aantal overvallen in Nederland is in 5 jaar tijd fors afgenomen door een gezamenlijke inspanning van overheid, ondernemers en diverse andere partijen. De praktijk leert echter dat de veiligheidsmaatregelen in veel ondernemingen nog altijd een punt van aandacht zijn.
Ervaringen in ‘het veld’ wijzen uit dat medewerkers zich onvoldoende bewust zijn hoe belangrijk hun werkwijze is als het gaat om het voorkomen van een overval.

Middels een filmpje worden de deelnemers geconfronteerd met (onveilige) werkwijzen, om bewustwording teweeg te brengen als het gaat om de veiligheid in hun werkomgeving en wat zij kunnen doen om die veiligheid te vergroten.

De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • De mens als onmisbare schakel in veiligheid
  – kijk eens eerlijk in de veiligheidsspiegel;
  – doorbreek de ‘succesfactoren’ voor een overvaller;
  – veiligheid en verkoop: het mes snijdt aan 2 kanten
 • Totaalproces organisatorische preventie
  – uitvoering organisatorische maatregelen van opening – sluiting;
  – controle en coaching op uitvoering;

Bron: GemeenteGeertruidenberg