Tunnel A27 heeft ook veel nadelen

Een tunnel onder de Merwede is nadeliger voor het milieu dan een brug. Dat blijkt uit de concept Milieueffectrapportage (mer) die Rijkswaterstaat heeft opgesteld naar aanleiding van de plannen voor de reconstructie van de A27.

Dat komt onder meer door de slechte luchtkwaliteit bij de tunnelmonden. Daar komt veel fijnstof vrij. Een ander nadeel van een tunnel is dat die kwetsbaarder is in het geval van calamiteiten. Ook mogen er geen gevaarlijks door worden vervoerd en moet een tunnel bij hoog water worden afgesloten. Bovendien is een een miljard euro duurder dan een extra brug. De gemeente Werkendam laat in een brief aan de raad weten nog steeds voor een tunnel te gaan. De belangrijkste reden daarvoor is de geringere geluidsoverlast voor inwoners en de horizonvervuiling die een brug met zich mee zou brengen. Ter hoogte van de Merwede wil Werkendam, behalve een tunnel, graag een A27 die bestaat uit vier keer twee rijstroken. Het alternatief houdt in dat verkeer dat richting Utrecht of Breda moet, vroeg wordt gescheiden van bestemmingsverkeer. Een vergelijkbare constructie werd onlangs rond Den Bosch geïntroduceerd. In het voorjaar nemen de ministers Eurlings (verkeer) en Cramer (milieu) een besluit. Mocht de wens van Werkendam gerealiseerd worden, dan blijft de Merwedebrug liggen voor het bestemmingsverkeer en komt er een lange tunnel tussen Brabant en Zuid-Holland. Mocht een tunnel geen optie blijken, dan komt er een extra brug met zes rijstroken.